?html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">分子化学课题组介绍-云南师范大学化学化工学院
<address id="vtn7f"></address>

<address id="vtn7f"></address>

<sub id="vtn7f"></sub>

   <form id="vtn7f"></form>

     

    首页 > U学研究 > Nl简? > 正文    分子化学课题组介绍
    Nl负责hQn?/div>

    本课题组主要从事新型桥联环糊_合成Q运用外、核、荧光和圆二色谱{技术研I它们对有机和生物客体的识别Q同时把合成受体应用于药物分子的l构识别中。发表学术论?0多篇Q其中以W一和通讯作者发表SCI源期刊论?3,x国家发明专利1V?/p>


    Nl承担的N

    国家自然U学基金目Q?011.1-2013.12Q?/p>

    云南省第十二批中青年学术带头人后备h才培养项目(2009.7-2012.7Q?/p>

    云南省应用基研究计划面上目Q?009.1-2011.12Q?/p>

    云南省教育厅U学研究基金目Q?008.1-2010.12Q?/p>

    云南省自然科学基金项目(2004.1-2005.12Q?/p>

    云南省教育厅基金目Q?004.1-2005.12Q?/p>
    代表性论?/strong>

    1. Juan Gu, Shaoming Chi, Yong Zhao, Ping Zheng, Qiong Ruan, Yan Zhao*, Hongyou Zhu. Helv. Chim. Acta. 2011, 94, 1608-1617.

    2. Yan Zhao*, Yongcun Yang, Hao Shi, Yong Zhao, Shaoming Chi, Hongyou Zhu, Rong Huang. J. Solution Chem. 2010, 39, 987-998.

    3. Yongcun Yang, Shaoming Chi, Hao Shi, Yong Zhao, Hongyou Zhu, Qilin Li, Yufei Wang, Yan Zhao*. Helv. Chim. Acta. 2010, 93, 999-1011.

    4. Yan Zhao*, Juan Gu, Yongcun Yang, Hongyou Zhu, Rong Huang, Bi Jing. J. Mol. Struct. 2009, 930, 72-77.

    5. Yan Zhao*, Xiaoqing Liu, Juan Gu, Liqing Wang, Hongyou Zhu, Rong Huang, Yufei Wang, Ziming Yang. J. Phys. Org. Chem. 2008, 21, 440-448.

      Nl简?

    分子化学课题组介绍2018-12-05 17:19:45
    2018-12-05 17:19:45
    分子基光功能材料的研I与应用2018-12-05 17:19:45
    U米与多孔材料化学课题组2018-12-05 17:19:45
    生化分离分析材料与技术课题组2018-12-05 17:19:45
    首页上页123下页N
    188ȷֱ_վ